Co warto wiedzieć o dowodach, które można przedstawić w sądzie?

Co dobrze wiedzieć, o dowodach jakie de facto możemy i niejednokrotnie trzeba przedstawić w sądzie? Mianowicie nie da się jednoznacznie udzielić takiej odpowiedzi, trzeba się bowiem skupić na tym co najważniejsze, a więc odnieść się do konkretnej sprawy, tego czego ona ma bezpośrednio dotyczyć. Często też uwzględnić nasze położenie, zupełnie inne dowody muszą przedstawić osoby oskarżone, od tych jakie prezentują te które są z drugiej strony, nie zmienia to jednak zdania na temat tego, iż niejednokrotnie musimy udowodnić naszą rację na podstawie poszczególnych materiałów. Zwłaszcza takich, które są w zdanie potwierdzić słuszność słów, względnie odeprzeć lub podtrzymać zarzuty, wskazać nas jako osobę niewinną albo poszkodowaną, wtedy bazuje się właśnie na materiałach dowodowych. W wielu przypadkach, materiał dowody dopuszcza właśnie do danej sprawy sąd, w niektórych sytuacjach jest on już analizowany na drodze postępowania przygotowawczego. Dlatego tak jak powiedziano na samym początku, ciężko wskazać jednocześnie to, czego dany materiał oraz dowód ma dotyczyć, musi być bez wątpienia powiązany z daną sprawą, jej dotyczyć lub mieć jakiś na nią wpływ. Sąd uznaje tylko dowody kluczowe i adekwatne, pod względem ich przeznaczenia, a tym samym takie które mogą być przydatne, przy analizowaniu danej sprawy lub sytuacji.